Julkaisu

Reference

Keränen T, Kaski M, Scheinin M, Rinne J, Repo-Tiihonen E, Vartiainen H, Halila R, Heinonen S, Halkoaho A, Bendel S, Uusaro A, Turgut T, Roine RO, Launis V, Pasternack A. Kliininen tutkimus erityisryhmille. Kirjassa: Tapani Keränen, Amos Pasternack., toim. Kliinisen tutkimuksen etiikka : opas tutkijoille ja eettisille toimikunnille., s. 62-83. Helsinki: Duodecim, 2015.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

 • Kys tiedepalvelukeskus
  • Tapani Keränen
  • Arja Halkoaho
 • Kys päivystys ja tehohoito
  • Stepani Bendel
  • Ari Uusaro

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

 • Niuvanniemen sairaala
  • Eila Repo-Tiihonen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 9.9.2016 Publications Data Base 9.9.2016