Julkaisu

Reference

Repo-Tiihonen E, Hallikainen T. Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö. Duodecim 2016:132(2):130-6.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Forensic Psychiatry
    • Tero Hallikainen

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Eila Repo-Tiihonen
    • Tero Hallikainen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 11.10.2016 Publications Data Base 11.10.2016