Julkaisu

Reference

Makkonen P, Putkonen A, Korhonen J, Kuosmanen L, Kärkkäinen J. Pakon käytön vähentäminen ja turvallisuuden lisääminen psykiatrisessa hoidossa. Helsinki: Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos, 2016. THL Työpaperi 35. 44 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu selvitys tms..
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Auth. working paper, report, etc..
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Forensic Psychiatry
    • Anu Putkonen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Anu Putkonen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 3.3.2017 Publications Data Base 3.3.2017