Julkaisu

Reference

Kauhanen J, Tiihonen J. Huumeiden terveysriskit Suomessa - voiko niitä hallita? HUUTI-tutkimuksen antia. Duodecim 2017:133(1):34-42.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 12.3.2018 Publications Data Base 12.3.2018