Julkaisu

Reference

Tiihonen J. Oikeuspsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Marttunen M, Henriksson M, Partonen T, toim. Psykiatria, s. pkr02500. Duodecim, 2017.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Pohjois-karjalan keskussairaala

North Karelia Central Hospital


Julkaisutietokanta 13.3.2018 Publications Data Base 13.3.2018