Julkaisu

Reference

Kurko T, Saastamoinen L, Tuulio-Henriksson A, Taiminen T, Tiihonen J, Airaksinen M, Hietala J. Bentsodiatsepiinien pitkäaikaiskäyttö on vähentynyt. Suomen Lääkärilehti 2018:73(20):1292-1299.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Siun sote pohjois-karjalan keskussairaala

North Karelia Central Hospital


Julkaisutietokanta 29.10.2018 Publications Data Base 29.10.2018