Julkaisu

Reference

Turunen M, Hokkanen L, Bäckman L, Stigsdotter-Neely A, Hänninen T, Paajanen T, Soininen H, Kivipelto M, Ngandu T. Computer-based cognitive training for older adults: Determinants of adherence. PLoS ONE 2019:14(7):e0219541.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
    • Tuomo Hänninen
    • Hilkka Soininen

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 11.9.2019 Publications Data Base 11.9.2019