Julkaisu

Reference

Kälviäinen R. Epilepsian Käypä hoito -suositukset on päivitetty. Epilepsia-lehti 2019:50(5):9-10.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli yleislehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: General readership/popularised article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
    • Reetta Kälviäinen

Kuopio University Hospital


Julkaisutietokanta 20.2.2020 Publications Data Base 20.2.2020