Julkaisu

Reference

Braithwaite B, Paananen J, Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Tolppanen A. Detection of medications associated with Alzheimer's disease using ensemble methods and cooperative game theory. Int J Med Inf 2020:141:104142.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

 • Department of Psychiatry
  • Antti Tanskanen

Niuvanniemen sairaala

 • Niuvanniemen sairaala
  • Heidi Taipale
  • Antti Tanskanen
  • Jari Tiihonen
  • S Hartikainen

Niuvanniemi Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

Other health care units


Julkaisutietokanta 9.12.2020 Publications Data Base 9.12.2020