Julkaisu

Reference

Liehu M, Tiihonen M, Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J, Tolppanen A-M, Hartikainen S, Koponen M. Psykoosilääkkeiden käyttö on pitkäkestoista Alzheimerin tautia sairastavilla. Dosis 2020:2020(36):6-23.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Psychiatry
    • Antti Tanskanen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Heidi Taipale
    • Antti Tanskanen
    • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital

Siun sote pohjois-karjalan keskussairaala

North Karelia Central Hospital

Muut terveydenhuollon yksiköt

Other health care units


Julkaisutietokanta 15.1.2021 Publications Data Base 15.1.2021