Julkaisu

Reference

Pisa F, Reinold J, Lavikainen P, Koponen M, Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Tolppanen A. Hip Fracture Risk in Antiepileptic Drug Initiators and Non-Initiators with Alzheimer's Disease. Clin Epidemiol 2021:13:295-307.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Psychiatry
    • Antti Tanskanen

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Heidi Taipale
    • Antti Tanskanen
    • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 2.11.2021 Publications Data Base 2.11.2021