Julkaisu

Reference

Laukkanen E. Coercive Measures in Finnish Psychiatric Inpatient Care: Special Emphasis on Psychiatric Nursing Managers' Attitudes. Doctoral dissertation. Kuopio: University of Eastern Finland, 2021. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 608. 110 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Clinical Physiology

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
  • Kys kuvantamiskeskus

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Emilia Laukkanen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 22.2.2022 Publications Data Base 22.2.2022