Julkaisu

Reference

Taipale H, Särkilä H, Tanskanen A, Kurko T, Taiminen T, Tiihonen J, Sund R, Tuulio-henriksson A, Saastamoinen L, Hietala J:. Bentsodiatsepiinien käyttö pitkäaikaistuu yli kolmasosalla aloittajista. Duodecim 2021:137(1):103.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu selvitys tms..
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: EI TARKISTETA, alkuperäinen nrolla 202000643 (Incidence of and...)

Publication data

Publication type: Auth. working paper, report, etc..
National.
In Finnish.

Text/summary: EI TARKISTETA, alkuperäinen nrolla 202000643 (Incidence of and...)


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

 • Department of Psychiatry
  • Antti Tanskanen

Kuopion yliopistollinen sairaala

 • Kys psykiatria kuopio
  • Reijo Sund

Kuopio University Hospital

Niuvanniemen sairaala

 • Niuvanniemen sairaala
  • Heidi Taipale
  • Antti Tanskanen
  • Jari Tiihonen

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 3.11.2021 Publications Data Base 3.11.2021