Julkaisu

Reference

Stenius. The Rorschach Ego Impairment Index (EII-2) as a predictor of psychotherapy outcome and alliance development. Doctoral dissertation. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2021.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jaakko Stenius

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 7.10.2021 Publications Data Base 7.10.2021