Julkaisu

Reference

Ngandu Tiia, ..., Coley Nicola, Antikainen Riitta, Bäckman Lars, Hänninen Tuomo, Lindström Jaana, Laatikainen Tiina, Paajanen Teemu, Havulinna Satu, Peltonen Markku, Neely Anna S, Strandberg Timo, Tuomilehto Jaakko, Soininen Hilkka, Kivipelto Miia. The effect of adherence on cognition in a multidomain lifestyle intervention (FINGER). Alzheimers Dement 2021:18(7):1325-1334.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: ONLINE AHEAD OF PRINT, 8.2.2022

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: ONLINE AHEAD OF PRINT, 8.2.2022


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

Kuopion yliopistollinen sairaala

  • Kys neurokeskus
    • Tuomo Hänninen
    • Hilkka Soininen

Kuopio University Hospital

Siun sote pohjois-karjalan keskussairaala

  • Siun sote pohjois-karjalan keskussairaala
    • Tiina Laatikainen

North Karelia Central Hospital


Julkaisutietokanta 16.8.2022 Publications Data Base 16.8.2022