Julkaisu

Reference

Lieslehto J, Tiihonen J, Lähteenvuo M, Tanskanen A, Taipale H. Skitsofreniapotilaiden sitoutuminen psykoosilääkitykseen vaihtelee. Duodecim 2022:138(8):731.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu selvitys tms..
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: EI TARKISTETA, alkuperäinen on Julkissa: 202201045

Publication data

Publication type: Auth. working paper, report, etc..
National.
In Finnish.

Text/summary: EI TARKISTETA, alkuperäinen on Julkissa: 202201045


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

 • Department of Psychiatry
  • Antti Tanskanen

Niuvanniemen sairaala

 • Niuvanniemen sairaala
  • J Lieslehto
  • Jari Tiihonen
  • Markku Lähteenvuo
  • Antti Tanskanen
  • Heidi Taipale

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 23.2.2023 Publications Data Base 23.2.2023