Julkaisu

Reference

Tiihonen J, Tanskanen A, Bell JS, Dawson JL, Kataja V, Taipale H. Klotsapiinihoitoon liittyy suurentunut hematologisen syövän riski. Duodecim 2022:138(9):843.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu selvitys tms..
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: EI TARKISTETA, alkuperäinen on Julkissa: 202200261

Publication data

Publication type: Auth. working paper, report, etc..
National.
In Finnish.

Text/summary: EI TARKISTETA, alkuperäinen on Julkissa: 202200261


Tekijät

Contributors

Itä-suomen yliopisto

University of Eastern Finland

  • Department of Psychiatry
    • Antti Tanskanen

Niuvanniemen sairaala

  • Niuvanniemen sairaala
    • Jari Tiihonen
    • Antti Tanskanen
    • Heidi Taipale

Niuvanniemi Hospital


Julkaisutietokanta 23.2.2023 Publications Data Base 23.2.2023