Julkaisu

Reference

Heikkinen T. Influenza in children. Acta Paediatr 2006:95(7):778-784.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastentautien klinikka
    • Terho Heikkinen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 4.4.2007 Publications Data Base 4.4.2007