Julkaisu

Reference

Karinen J, Ali-Melkkilä T. Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys. Kirjassa: Rosenberg P, Alahuhta S, Lindgren L, Olkkola K, Takkunen O, toim. Anestesiologia ja tehohoito, s. 286-298. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Muun sairaanhoitotoiminnan yksikkö
    • Timo Ali-Melkkilä

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 10.7.2008 Publications Data Base 10.7.2008