Julkaisu

Reference

Helin-Salmivaara A, Klaukka T, Vesalainen R, Idänpään-Heikkilä JE, Huupponen R, Grönroos J, Virtanen A. Mitä nyt sydänpotilaalle kipulääkkeeksi? Suomen Lääkäril 2006:61(24):2628-2629.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sisätautien klinikka
    • Risto Vesalainen
  • Ensiapupoliklinikka
    • Juha Grönroos
  • Kirurgian klinikka

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 5.9.2007 Publications Data Base 5.9.2007