Julkaisu

Reference

Iirola T. Päivitetty elvytyksen käypä hoito -suositus. Finnanest 2006:39(3):244-245.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Anestesiologian ja tehohoidon
    • Timo Iirola

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 13.10.2006 Publications Data Base 13.10.2006