Julkaisu

Reference

Hohenthal U, Nuutila J, Lilius E-M, Laitinen I, Nikoskelainen J, Kotilainen P. Measurement of complement receptor I on neutrophils in bacterial and viral pneumonia. BMC Infect Dis [Online: https://www.biomedcentral.com] 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.biomedcentral.com/1471-2334/6/11

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.biomedcentral.com/1471-2334/6/11


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sisätautien klinikka
    • Ullla Hohenthal
    • Jukka Nikoskelainen
    • Pirkko Kotilainen
  • Pet-yksikkö
    • Iina Laitinen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 16.4.2007 Publications Data Base 16.4.2007