Julkaisu

Reference

Jantunen E, Itälä M, Siitonen T, Koivunen T, Leppä S, Juvonen E, Kuittinen O, Lehtinen T, Koistinen P, Nyman H, Nousiainen T, Volin L, Remes K. Late non-relapse mortality among adult autologous stem cell transplant recipients: a nation-wide analysis of 1482 patients transplanted in 1990-2003. Eur J Haematol 2006:77:114-119.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sisätautien klinikka
    • Maija Itälä
    • Kari Remes

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 7.12.2006 Publications Data Base 7.12.2006