Julkaisu

Reference

Virtanen HE, Tapanainen AE, Kaleva MM, Suomi A-M, Main KM, Skakkebaek NE, Toppari J. Mild gestational diabetes as a risk factor for congenital cryptorchidism. J Clin Endocrinol Metab 2006:91(12):4862-4865.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastentautien klinikka
    • Jorma Toppari

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 12.12.2006 Publications Data Base 12.12.2006