Julkaisu

Reference

Saarelainen H, Laitinen T, Raitakari OT, Juonala M, Heiskanen N, Lyyra-Laitinen T, Viikari JSA, Vanninen E, Heinonen S. Pregnancy-related hyperlipidemia and endothelial function in healthy women. CIRCULATION JOURNAL 2006:70(6):768-772.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö
    • Olli Raitakari
  • Sisätautien klinikka
    • Markus Juonala
    • Jorma Viikari Jorma

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 4.1.2007 Publications Data Base 4.1.2007