Julkaisu

Reference

Telama R, Yang X, Hirvensalo M, Raitakari OT. Participation in organized youth sport as a predictor of adult physical activity. A 21-year longitudinal study. Ped Exerc Sci 2006:17:76-88.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö
    • Olli Raitakari

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 3.4.2007 Publications Data Base 3.4.2007