Julkaisu

Reference

Idänpään-Heikkilä JE, Lunström B, Voutilainen A, Sourander A. Keskushermostostimulanttien käyttö Suomessa. Suomen Lääkäril 2006:61(49-50):5184-5189.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenpsykiatrian yksikkö
    • Andre Sourander

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 18.1.2007 Publications Data Base 18.1.2007