Julkaisu

Reference

Syrjänen S, Grenman R, Hiiri A, Ojala A, Palin-Palokas T, Soukka T, Suomalainen A, Suominen S, Söderholm A-L. Suusyöpä . Päivitetty Käypä hoito -suositus (8.12.). Duodecim 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: https://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi07025

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.

Text/summary: https://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi07025


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Korva-, nenä- ja kurkkutautien
    • Reidar Grenman
  • Suusairauksien klinikka
    • Tero Soukka

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 23.7.2007 Publications Data Base 23.7.2007