Julkaisu

Reference

Slimani L, Oikonen V, Hällsten K, Savisto N, Knuuti J, Nuutila P, Iozzo P. Exercise restores skeletal muscle glucose delivery but not insulin-mediated glucose transport and phosphorylation in obese subjects. J Clin Endocrinol Metab 2006:91(9):3394-3403.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Pet-yksikkö
    • Vesa Oikonen
    • Nina Savisto
    • Juhani Knuuti
    • Pirjo Nuutila

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 23.1.2007 Publications Data Base 23.1.2007