Julkaisu

Reference

Knuuti J, Scheinin H. Modern imaging technology in drug research and development. EJHPPractice 2006:12(2):23.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Pet-yksikkö
    • Juhani Knuuti
    • Harry Scheinin

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 23.7.2007 Publications Data Base 23.7.2007