Julkaisu

Reference

Maksimow A, Snapir A, Särkelä M, Kentala E, Koskenvuo J, Posti J, Jääskeläinen S K, Hinkka-Yli-Salomäki S, Scheinin M, Scheinin H. Dexemedetomidiinisedaation syvyyden arvioiminen EEG:n spektraali-entropiaa käyttäen. Abstrakti. Finnanest 2006:39:332.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Abstrakti lehdessä/kausijulk:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Abstract in journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Anestesiologian ja tehohoidon
    • Anu Maksimow
    • Erkki Kentala
    • Harry Scheinin

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 29.1.2007 Publications Data Base 29.1.2007