Julkaisu

Reference

Collan Y. The changing world of the pathologist. In: A Journal ot the faculty of medicine, ed. Biomedical Papers, Palacký University, Olomouc, May 4-6, 2006, p. 15-17. 2006. Vol. 150.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Patologian yksikkö
    • Yrjö Collan

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 8.2.2007 Publications Data Base 8.2.2007