Julkaisu

Reference

Mirtti T. Tissue Markers and Molecular Mechanisms in Pathogenesis and Clinical Progression of Prostate Cancer. Doctoral dissertation. 2006. Annales Universitatis Turkuensis. Series D 694. 100 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Patologian yksikkö
    • Tuomas Mirtti

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 12.4.2007 Publications Data Base 12.4.2007