Julkaisu

Reference

Suvinen T, Könönen M, Kemppainen P. Purentaelimen kivut ja toimintahäiriöt - miten poikkitieteellistä ja moniammatillista tutkimusta voi hyödyntää käytännön työssä? Osa II Biopsykososiaalinen terapeuttinen malli kliinisessä työskentelyssä. Suom Hammaslääkäril 2006(20):1158-1164.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Suusairauksien klinikka
    • Pentti Kemppainen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 3.4.2007 Publications Data Base 3.4.2007