Julkaisu

Reference

Johansson K. Empowering Orthopaedic Patients Through Education. Doctoral dissertation. 2006. Annales Universitatis Turkuensis. Series D 728. 76 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Muun sairaanhoitotoiminnan yksikkö (hoitotiede)

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 19.4.2007 Publications Data Base 19.4.2007