Julkaisu

Reference

El-Metwally A, Salminen JJ, Auvinen A, Kautiainen H, Mikkelsson M. Risk factors of traumatic and non-traumatic lower limb pain among preadolescents: a population-based study of Finnish schoolchildren. BMC Musculoskelet Disord 2006:7(1):3.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: https://www.biomedcentral.com/1471-2474/7/3

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: https://www.biomedcentral.com/1471-2474/7/3


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Fysiatrian yksikkö
    • Jouko Salminen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 25.4.2007 Publications Data Base 25.4.2007