Julkaisu

Reference

Kortekangas-Savolainen O, Kalimo K, Savolainen J. Allergens of Ficus benjamina (weeping fig): unique allergens in sap. Allergy 2006:61(3):393-394.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Iho- ja sukupuolitautien kl.
    • Outi Kortekangas-Savolainen
    • Kirsti Kalimo

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 11.7.2007 Publications Data Base 11.7.2007