Julkaisu

Reference

Sillanpää M, Kälviäinen R, Klaukka T, Helenius H, Shinnar S. Temporal changes in the incidence of epilepsy in Finland: Nationwide study. Epilepsy Res 2006:71:206-215.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenneurologian yksikkö
    • Matti Sillanpää

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 26.6.2007 Publications Data Base 26.6.2007