Julkaisu

Reference

Sillanpää M. Epilepsy has significant effects on social and educational development: Implications for surgical desicions. In: Miller JW, Silbergeld DL, eds. Epilepsy Surgery: Principles and Controversies, p. 153-156. New York: Taylor & Francis Group, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenneurologian yksikkö
    • Matti Sillanpää

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 26.6.2007 Publications Data Base 26.6.2007