Julkaisu

Reference

Karesvuo P, Gursoy UK, Pussinen PJ, Suominen AL, Huumonen S, Vesti E, Könönen E. Alveolar bone loss associated with age-related macular degeneration in males. J Periodontol 2013:84:58-67.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Silmäklinikka TO6
    • Eija Vesti

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    • Eija Könönen

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services
    • Eija Könönen

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014