Julkaisu

Reference

Salokangas RKR, Heinimaa M, Sillanmäki L, Sourander A. Self-reported experiences as predictors for onset of psychotropic medication. A prospective study of healthy draftees. Nord J Psychiatry 2013:67(5):298-304.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenpsykiatria PSY
    • Andre Sourander
  • Aikuispsykiatria PSY

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    • Raimo Salokangas

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services
    • Raimo Salokangas

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014