Julkaisu

Reference

Serlo JA, Helenius IJ, Sampo M, Vettenranta K, Saarinen-Pihkala UM, Kivivuori SM, Riikonen P, Kivioja A, Böhling T, Kallajoki M, Ristimäki A, Vasama K. Ewing's sarcoma family of tumors in Finland during 1990-2009: A population-based study. Acta Oncol 2013:52(4):767-775.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenkirurgia TO8
    • Joni Serlo
    • Ilkka Helenius
  • Patologian PALVELUALUE
    • Markku Kallajoki

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014