Julkaisu

Reference

Lehti V, Sourander A, Polo-Kantola P, Sillanmäki L, Tamminen T, Kumpulainen K. Association between childhood psychosocial factors and induced abortion. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013:166(2):190-195.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenpsykiatria PSY
    • Venla Lehti
    • Andre Sourander
  • Naistenklinikka TO7
    • Päivi Polo-Kantola

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014