Julkaisu

Reference

Terho K, Kurvinen T. Palautetta IDWeek konferenssista San Diegosta. Suomen sairaalahygienialehti 2013:31(1):29-36.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
    • Kirsi Terho
    • Tiina Kurvinen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014