Julkaisu

Reference

Rintala E, Routamaa M. Hyvä käsihygienia sairaalassa -- suositus vai velvollisuus? Suomen Lääkäril 2013:68(15):1120-1121.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
    • Esa Rintala
    • Marianne Routamaa

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014