Julkaisu

Reference

Jalava J, Rintala E, Lyytikäinen O. ESBL-entsyymejä tuottavien enterobakteerien torjunta on syytä suunnitella uudella tavalla. Suomen Lääkäril 2013:68(18):1329-1334.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
    • Esa Rintala

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014