Julkaisu

Reference

Kuusela M, Vainiomäki P, Kiviranta A, Rautava P. The missing evaluation at the end of GP's consultation. Int J Family Med 2013:2013:672857.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Perusterveydenhuolto OH
  • Paula Vainiomäki
 • Tutkimustoimisto OH
  • Päivi Rautava

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • Maisa Kuusela
 • Säkylän-Köyliön tervyedenhuollon kuntayhtymä
  • Anni Kiviranta

Other health care units

 • Turku Health Care and Social Services
  • Maisa Kuusela

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014