Julkaisu

Reference

Leppänen M, Lapinleimu H, Lehtonen L, Rautava P, Pipari Study Group. Growth of extremely preterm infants born in 2001-2010. Acta Paediatr 2013:102(2):206-208.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirje tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Letter/comment/tech. Note/book review.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastentaudit TO8
    • Marika Leppänen
  • Tutkimustoimisto OH
    • Päivi Rautava

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014