Julkaisu

Reference

Korkeila J, Salokangas RKR, Heinimaaa M, Svirskis T, Laine T, Ruhrmann S, von Reventlow H, Juckel G, Linszen D, Birchwood M, Klosterkötter J, Epos GROUP. Physical illnesses, developmental risk factors and psychiatric diagnoses among subjects at risk of psychosis. Eur Psychiatry 2013:28(3):135-140.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Aikuispsykiatria PSY
  • Raimo Salokangas

University hospital of Turku

Satakunnan keskussairaala

 • Psykiatrisen hoidon toimialue
  • Jyrki Korkeila

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • Markus Heinimaa
  • Tanja Svirskis
  • Raimo Salokangas

Other health care units

 • Turku Health Care and Social Services
  • Markus Heinimaa
  • Tanja Svirskis
  • Raimo Salokangas

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014