Julkaisu

Reference

Soininen P, Välimäki M, Noda T, Puukka P, Korkeila J, Joffe G, Putkonen H. Secluded and restrained patients' perceptions of their treatment. Int J Ment Health Nurs 2013:22(1):47-55.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Hoitotyön toimisto OH
    • Maritta Välimäki

University hospital of Turku

Satakunnan keskussairaala

  • Psykiatrisen hoidon toimialue
    • Jyrki Korkeila

Vanhan Vaasan sairaala

  • Vanhan Vaasan sairaala
    • Hanna Putkonen

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014